W dniu 20 lipca w Muzeum Ziemi Wiśnickiej przy ul. Zamkowej 13 odbyło się spotkanie muzealne upamiętniające działalność artystyczną na Ziemi Wiśnickiej artysty malarza Stanisława Klimowskiego. Gościem honorowym uroczystości była Pani Jadwiga Klimowska, synowa artysty, która 9 października 2010 roku przekazała miastu Nowy Wiśnicz z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Wiśnickiej dar w postaci 25 obiektów muzealnych. Zgodnie z wolą ofiarodawczyni przekazane muzealnej placówce obiekty znalazły się w stałej ekspozycji tworząc Salę Stanisława Klimowskiego. Muzealia wchodziły w skład wyposażenia działającego od 1992 do 2006 roku prywatnego Muzeum Biograficznego Stanisława Klimowskiego. Przez lata Muzeum to było ważnym miejscem przypominającym dokonania artystyczne Stanisława Klimowskiego oraz jego związki z Wiśniczem. Spore zainteresowania wzbudzały również organizowane cyklicznie wystawy pokazujące różne okresy twórczości artysty.
 Muzeum Ziemi Wiśnickiej od 2010 roku stało się też kontynuatorem spotkań, które odbywają się w lipcu z okazji kolejnych rocznic śmierci artysty. W czasie spotkania zaprezentowano siedem portretów z prywatnych kolekcji oraz wysłuchano ciekawej prelekcji pani Moniki Klimowskiej- historyka sztuki i krytyka sztuki  na temat artystycznego dorobku Stanisława Klimowskiego.
 Na zakończenie uroczystości burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk podziękował Pani Jadwidze Klimowskiej oraz rodzinie Klimowskich za przekazany dar w postaci 25 obiektów muzealnych oraz wręczył Dyplom Pamiątkowy prezentujący panoramy dwóch miejscowości naszej gminy szczególnie bliskie pani Jadwidze Klimowskiej- Chronowa i Nowego Wiśnicza.

Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie powstało w okresie tworzenia w całym kraju robotniczych stowarzyszeń twórców kultury jako formy uaktywnienia i ukierunkowania ruchu robotniczych twórców amatorów.
Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach 50 członków i stawia sobie za cel integrowanie środowiska artystycznego miasta Jaworzna i wielu artystów znanych także poza granicami Polski. Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie zajmuje się propagowaniem twórczości w dziedzinach: literackiej (proza i poezja), plastycznej (olej, akryl, pastel, akwarela, grafika, fotografia, rzeźba, witraż) oraz rękodzieła artystycznego (hafty, koronkarstwo, gobelin).
Obszarem działania członków Stowarzyszenia jest teren całego kraju, a w szczególności województwa: śląskie i małopolskie, miasta: Jaworzno, Katowice, Bielsko – Biała, Kraków, Będzin, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Bukowno, Chrzanów, Krzeszowice i inne.
W 2013 roku pani prezes Stowarzyszenia Halina Hałas nawiązała współpracę z Muzeum Ziemi Wiśnickiej, która zaowocowała wystawą w dniu 5 lipca 2014 r. w Galerii „Fakt” w Ratuszu Miejskim. W wystawie tej wzięło udział 10 artystów. Wystawa będzie czynna do 20 sierpnia 2014 r.

 

plakat