Jan Brzękowski, pseudonim ps. Jan Bereta, Jan Jarmott ur. 18 grudnia 1903 r. w Nowym Wiśniczu. Pisarz, poeta, teoretyk sztuki. Był synem aptekarza i burmistrza Nowego Wiśnicza. Jan Brzękowski studiował farmację na Wydziale Farmaceutycznym oraz filologię polską i romańską na Wydziale Humanistycznym UJ. W 1927 r. obronił pracę doktorską Legenda Don Juana i jego wpływ na kulturę polską, pisaną pod kierunkiem Stanisława Windakiewicza. W 1928 r. Brzękowski wyjechał do Paryża, by studiować na Sorbonie oraz Ezole du Journalisme.

W swojej twórczości wiele miejsca poświęcił wspomnieniom z dzieciństwa. Na szczególną uwagę zasługują wspaniałe opisy Wiśnicza z okresu międzywojennego.

Muzeum Ziemi Wiśnickiej składa serdeczne podziękowanie Panu Maciejowi Taborowi za wygłoszony wykład w dniu 29 stycznia.

Kustosz Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Renata Jonak

Zaproszenie

l 001

Ferie z duchami

l 001

PROGRAM PRACY MUZEUM ZIEMI WIŚNICKIEJ W 2016 ROKU

Spotkania w 2016 roku poświęcone są tym, którzy wpisali

się w 400-letnią historię Nowego Wiśnicza

Styczeń

29 stycznia godz. 18.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Jan Brzękowski (1903-1983) – pisarz, poeta, teoretyk sztuki – wykład Pan Maciej Tabor.

Luty

6 luty godz. 16.00 – Sala konferencyjna – Zamek w Wiśniczu

Promocja periodyku Zapiski Muzealne Zamku Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu. Spotkanie z autorami artykułów.

Informujemy Państwa, że promocja periodyku nastąpi w innym terminie. Po dokładnym ustaleniu zamieścimy informację.

26 luty godz. 18.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Kobiety w dziejach wiśnickiego zamku – wykład dr Kamila Follprecht.

Marzec

18 marca godz. 18.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Kazimierz Brodziński – poeta, prekursor polskiego romantyzmu – wykład prof. Wacław Walecki.

Kwiecień

20 kwietnia godz. 18.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Stanisław Fischer – założyciel Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu – wykład Dyrektor Muzeum Stanisława Fischera w Bochni Jan Flasza.

2 kwietnia godz. 16.00 – Sale wystawowe – Zamek w Wiśniczu

Wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Kalety.

29 kwietnia godz. 18.00 – Sala konferencyjna w Bastionie Północnym – Zamek w Wiśniczu

Alfred Majewski – honorowy obywatel Miasta Nowy Wiśnicz, inicjator odbudowy Zamku – wykład prof. Władysław Zakrzewski.

Maj

6 maja godz. 18.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Jan Stasiniewicz – artysta – malarz, autor cyklu Wariacje na temat Wiśnicza – wykład Dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Renata Jonak.

21 maja godz. 15.00 – Sale wystawowe – Zamek w Wiśniczu

Wernisaż wystawy malarstwa Krystyny Olchawy.

21 maja godz. 16.00 – Sale wystawowe – Zamek w Wiśniczu

Wernisaż wystawy ceramicznej Henryka Kopańczyka z okazji 40 – lecia pracy artystycznej.

Czerwiec

4 czerwca godz. 16.00 – Sale wystawowe – Zamek w Wiśniczu

Otwarcie wystawy z okazji 400 – lecia lokacji miasta Nowy Wiśnicz.

8 czerwca godz. 13.00 – Sala balowa – Zamek w Wiśniczu

Dokumenty miejskie Nowego Wiśnicza ze zbiorów archiwów Krakowskich – otwarcie wystawy i wykład prof. Ewy Danowskiej podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Zamku w Wiśniczu.

12 czerwca

Dzień otwarty Muzeum Ziemi Wiśnickiej.

12 czerwca godz. 16.00 – Sale wystawowe – Zamek w Wiśniczu

Spotkanie historyczne o rodach Kmitów i Lubomirskich – założycielach i fundatorach Wiśnicza.

Lipiec

3 lipca godz. 15.00 – Sale wystawowe – Zamek w Wiśniczu

Wernisaż wystawy Wiśnicz w malarstwie.

17 lipca godz. 14.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Stare rody wiśnickie – wykład Pani Monika Klimowska.

lipiec

Koncert muzyczny – Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – sala koncertowa Zamku w Wiśniczu.

Sierpień

13 sierpnia godz. 16.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Spotkanie z okazji XIV – rocznicy działalności Muzeum Ziemi Wiśnickiej – wykład prof. Czesław Dźwigaj.

14 sierpnia godz. 16.00 – Galeria Stara Dzwonnica przy Kościele Parafialnym w Nowym Wiśniczu

Wystawa zabytków sztuki sakralnej – wykład ks. proboszcz Krzysztof Wąchała oraz komisarz wystawy Dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Renata Jonak.

sierpień – Sale wystawowe – Zamek w Wiśniczu

Wernisaż wystawy absolwentów Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.

sierpień – Sala koncertowa – Zamek w Wiśniczu

Koncert muzyczny – Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Wrzesień

1 września godz. 18.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Spotkanie patriotyczne z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej – przypomnienie osób z Wiśnicza biorących udział w walce w obronie Ojczyzny – wspomnieniami podzielą się naoczni świadkowie wydarzeń wojennych.

wrzesień – Sale wystawowe – Zamek w Wiśniczu

Wystawa dedykowana artystce rzeźbiarce Genowefie Nowak.

Październik

21 października godz. 18.00 – Sala konferencyjna – Zamek w Wiśniczu

Historia Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” – wykład Pani Maria Serafińska – Domańska.

Listopad

5 listopada godz. 18.00 – Kaplica – Zamek w Wiśniczu

Zaduszki u Lubomirskich – wykład prof. Andrzej Zięba.

Grudzień

17 grudnia godz. 18.00 – Muzeum Ziemi Wiśnickiej, ul. Zamkowa 13

Zabytki Ziemi Wiśnickiej – wykład prof. Czesław Dźwigaj.

Muzeum Ziemi Wiśnickiej

zastrzega sobie prawo do zmian terminu

wernisaży wystaw i wykładów®.

Plan pracy Muzeum Ziemi Wiśnickiej przedstawiony przez Dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Renatę Jonak w dniu 21 grudnia 2015 roku na spotkaniu Rady Muzeum

szopka

W czasie Świąt Bożego Narodzenia dużym zainteresowaniem cieszyła się ruchoma szopka autorstwa Zbigniewa Wójcickiego, znajdująca się w Muzeum Ziemi Wiśnickiej przy ul. Zamkowej 13.

Szopkę z sentymentem oglądało wielu wiśniczan, którzy przyjechali na święta do swych rodzin. Od lat 50 – tych XX wieku wpisała się w historię naszego miasta. Zbigniew Wójcicki przez lata tworzył inscenizację adoracji Dzieciątka, uzupełniając o aktualne postaci z terenów ziemi wiśnickiej i historii Polski. W szopce znalazły się m.in. takie postacie jak: kardynał Józef Glemp, Prezydent Lech Wałęsa, ksiądz Jerzy Popiełuszko, przeor Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze Augustyn Kordecki, święta kościoła Siostra Urszula Ledóchowska, błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, ojciec Maksymilian Kolbe, marszałek Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, generał Władysław Sikorski, Mikołaj Kopernik, błogosławiona Karolina Kózkówna, założyciel naszego miasta książę Stanisław Lubomirski, król Zygmunt III Waza i znane nam współcześnie osoby takie jak np. znakomity wiśniczanin artysta – rzeźbiarz prof. Czesław Dźwigaj.

Zbigniew Wójcicki

Portret Zbigniewa Wójcickiego namalowany przez prof. Stanisława Fischera – ze zbiorów

Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Zbigniew Wójcicki urodził się w Wiśniczu 8 czerwca 1924 roku. Los wplatał w jego życiorys, wiele niezwykłych, czasem bardzo trudnych wydarzeń, wojnę, ucieczkę z Wiśnicza przed okupantem, zmagania z UB, wiele podróży, które często wiązały się z jego pracą.

Od najmłodszych lat działał w zespołach artystycznych Towarzystwa Szkoły Ludowej, w harcerstwie, w teatralnych zespołach amatorskich. Zawsze jego największą pasją była sztuka.

Pobierał lekcje rysunku u Stanisława Klimowskiego. Malował, rysował, rzeźbił. Namalował m.in. naturalnej wielkości obraz błogosławionego Brata Alberta do kaplicy w Połomiu Dużym. Zbigniewa Wójcickiego nie ma już wśród nas, ale jego szopka przypomina nam o jego wielkich zasługach artystycznych dla ziemi wiśnickiej.

Kustosz Muzeum Ziemi Wiśnickiej

                               Renata Jonak